Uniwersytet Kijowski zacieśnił współpracę z Polską

Na Uniwersytecie Kijowskim im. Borysa Hrinczenki otwarto wczoraj Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe – poinformowała w środę Ambasada RP w Kijowie. Centrum ma m.in. zajmować się polsko-ukraińską współpracą naukową.

Wydział Historii i Filozofii tej uczelni współpracuje z wieloma polskimi uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

– Podczas ceremonii otwarcia, która odbyła się online, podsumowano wieloletnią współpracę naukową jego pracowników i partnerów – zaznaczyła polska placówka dyplomatyczna.

Spotkanie, z udziałem m.in. wicerektor Uniwersytetu Lilii Hrynewycz i ambasadora RP Bartosza Cichockiego, było też początkiem nowych projektów w polsko-ukraińskim partnerstwie akademickim – dodano.

Uczestniczyli w nim też przedstawiciele polskiego Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury, który przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie realizuje na tej uczelni cykl wykładów poświęconych polskiej architekturze i urbanistyce XX wieku. Od marca w głównym gmachu można zapoznać się z wystawą poświęconą dorobkowi polskich architektów.

Wśród celów centrum wymieniono m.in.: polsko-ukraińską współpracę naukową, współpracę z instytucjami polskimi i organizacjami polonijnymi czy wsparcie organizacji kursów języka polskiego na uniwersytecie.

Na założonym w 1874 r. uniwersytecie im. Hrinczenki uczy się ok. 9 tys. studentów.

Na Białorusi trwa prześladowanie studentów

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości