Unia Europejska sfinansuje Białorusinom drogę do granicy z Polską


Bruksela da pieniądze na realizację projektu obejmującego trzy białoruskie inwestycje nadgraniczne.

Budowa obwodnicy wokół Wysokiego w obwodzie brzeskim będzie zrealizowana w ramach projektu współpracy nadgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”, skierowanego na polepszenie infrastruktury przejścia granicznego Piasczatka – Połowce.

Ośmiokilometrowa trasa połączy drogowe przejście graniczne z międzynarodową trasą M1/E30. Decyzja o jej powstaniu już zapadła, pozostało dopełnienie formalności.

„Projekt będzie realizowany, kiedy zostaną wykonane wszystkie wymogi formalne Komisji Europejskiej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Białorusi” – wyjaśnia Maksim Ałdanau, szef przedstawicielstwa wspólnego sekretariatu programu.

Zatwierdzony 17 grudnia przez Komisję Europejską projekt obejmuje jeszcze dwie białoruskie inwestycje. Oprócz drogi w rejonie kamienieckim powstanie również most drogowy na przejściu granicznym Berastawica – Bobrowniki oraz zostanie ulepszona infrastruktura brzeskiego wydziału obwodowego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (odpowiednika polskiej Straży Pożarnej).

Na najlepsze projekty transgraniczne Bruksela przeznaczyła 180 mln euro. Jako kierunki priorytetowe określono: zachowanie spuścizny przyrodniczej i kulturowej, rozwój bezpieczeństwa w obszarze nadgranicznym, polepszenie sfery ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kontrolę nad migracją i rozwój technologii informatycznych. Na każdy z tych kierunków ma być wydane średnio po 15 – 20 mln euro.

„Teraz program powinien przejść etap podpisania porozumienia finansowego pomiędzy rządem Białorusi a Komisją Europejską. Jeżeli chodzi o potencjalnych beneficjentów, to ten rok muszą wykorzystywać na poszukiwanie partnerów pod przyszłe projekty. My ze swojej strony im pomożemy i przeprowadzimy szereg forów na różne tematy” – obiecuje Ałdanau.

Pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu nadzorczego, który ma omówić warunki uruchomienia programu, ma się odbyć w marcu.

DD, belsat.eu wg belta.by

Zobacz też
Komentarze