Ulica Powstańców Słuckich zamiast Komsomolskiej. Ruch „O Wolność” zbiera podpisy

Foto

Koordynator ruchu „O Wolność” w obwodzie mińskim Wital Amialkowicz zainicjował zbiórkę podpisów pod petycję o zmianę nazwy ulicy Komsomolskiej na Powstańców Słuckich.

„Wzywam do poparcia tej petycji, gdyż nasi bohaterowie zasługują na to, by ich imię nosiła ulica”, – mówi Wital Amialkowicz.

Sztandar Pułku Słuckiego. Fotografia archiwalna.

W petycji podkreślono, że „właśnie na współczesnej ulicy Komsomolskiej znajdował się dom Edwarda Wajniłowicz, w ktorym zasiadała Rada Słucczyzny, i gdzie podjęła historyczną decyzję o rozpoczęciu walk przeciwko wojskom rosyjskiej Armii Czerwonej, które wkraczały na ziemie białoruskie”.

„Uważamy, że taka zmiana nazwy będzie sprzyjała patriotycznemu wychowaniu  w duchu wolnościowym mieszkańców Słucka – pierwszego miasta, które stanęło zbrojnie walcząc w obronie wolnej Białorusi”, – głosi petycja.

Zbiórkę podpisów rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku. Aktywiści zebrali 550 podpisów i przekazali je do słuckiego rejonowego komitetu wykonawczego. Władze przeprowadziły konsultacje społeczne, lecz porządek ich obrad został zaskarżony przez członków ruchu „O wolność”. Według Witala Amialkowicz, skarga została przekazana władzom obwodowych w Mińsku 14 grudnia 2016, dlatego na odpowiedź czekają do 14 stycznia.

Tekst petycji do władz Słucka

„Nie zaproszono nas na te konsultacje, nie powiadomiono o czasie i miejscu ich przeprowadzenia. Odbyły się one nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak”, – mówi koordynator ruchu w obwodzie mińskim.

Celem minimum dla ruchu jest doprowadzenie do powszechnej debaty odnośnie zmiany nazwy ulicy Komsomolskiej w Słucku.

Fotoreportaż z rocznicy antybolszewickiego powstania słuckiego

Tysiące białoruskich ochotników walczyło już o wolność swojej Ojczyzny od 1918 roku. Jednak właśnie pod koniec listopada 1920 roku miała miejsce pierwsza poważna operacja wojskowa całego samodzielnego zgrupowania białoruskich sił zbrojnych – słucki czyn zbrojny.

„Powstanie słuckie (słucki czyn zbrojny) jest ważnych wydarzeniem w historii Białorusi. Uważamy, że Słucczanie, którzy walczyli o utrzymanie niezależnych władz białoruskich na terytorium Słucczyzny w 1920 roku, mają prawo być upamiętnionymi w nazwie jednej z ulic miasta. W Słucku dalej nie ma żadnego pomnika, jak i ulicy, która wspominała by potomnym o tym ważnym wydarzeniu historycznym”, – podkreślono w petycji.

Popisać petycję można na stronie Zvarot.by. Akcja została przedłużona do 31 stycznia 2017 rok. 1 lutego petycja elektroniczna zostanie przesłana na adres słuckich władz rejonowych.

WD, belsat.eu

Zobacz też
Komentarze