Trwa obława na dziennikarzy Biełsatu

Do zatrzymań lub prób zatrzymań niezależnych dziennikarzy dochodziło dzisiaj w Witebsku, Homlu i Bobrujsku. Wśród nich byli również współpracownicy naszej stacji.

Homel

Łarysa Szczyrakowa została zatrzymana po tym, gdy rano trafił do aresztu jej operator. Dziennikarka poinformowała na Facebooku, że znajduje się obecnie na komisariacie. Zapowiedziała, że jeżeli trafi do aresztu, podejmie głodówkę.

Dziś rano trafił tam jej operator, współpracownik Biełsatu Andrej Tołczyn. Został zatrzymany pod swoim domem przez tajniaków.

Milicja usiłuje dostać się do mieszkania dziennikarki Maryny Drabyszeuskiej.

Jak informuje Jauhien Mierkis, pod jego domem dyżuruje stale dwóch tajniaków.

Tajniacy dyżurujący pod domem Jauhena Mierkisa w Homlu. Zdj. Belsat.eu

Witebsk

Milicja zatrzymała Zmiciera Kazakiewicza w czasie, gdy nagrywał wywiad w pobliżu sądu dzielnicy Pierszamajski Rajon. Funkcjonariusze mieli mu brutalnie wykręcić ręce i wrzucić do samochodu

Kazakiewicz został już skazany na 10 dni aresztu za udział w niesankcjonowanym wiecu 9 września, ale został zwolniony wcześniej. Następnie odwołał się od decyzji o aresztowaniu do Sądu Okręgowego w Witebsku.

jb/belsat.eu wg baj.by

Wiadomości