TOP-10 najpiękniejszych nieznanych pałaców Białorusi

Gdy rozmowa schodzi na architektoniczne dziedzictwo Białorusi, „krainy zamków i pałaców”, zazwyczaj wspomina się zamki w Mirze, Lidzie, Nowogródku, Grodnie i pałace w Nieświeżu, Różanie, Kosowie i Homlu. Jednak na Białorusi przetrwało o wiele więcej pałaców – niektóre z nich po restauracji stały się pałacami ślubów lub muzeami, inne popadają w ruinę i trafiają na aukcje.

Stworzyliśmy ranking najpiękniejszych pałaców, które jeszcze nie są tak znane jak te w Mirze czy Nieświeżu. Chcemy, by każdy mógł zanurzyć się w magiczną atmosferę historii i kultury Białorusi.

1. Pałac Wołłowiczów

Został zbudowany w 1779 roku we wsi Świack w obwodzie grodzieńskim według projektu włoskiego architekta Giuseppe de Sacco. Według legendy, Wołłowicz rozkazał w jednej z kolumn na piętrze pałacu zamurować ciężarną córkę za to, że zakochała się w koniuszym. Do 2000 roku w budynku pałacu ulokowane było sanatorium gruźlicze Świack.

2. Pałac Umiastowskich

Stawiano go 72 lata, od 1805 do 1877 roku we wsi Żemłosław na Grodzieńszczyźnie. Został zaprojektowany jako kopia Łazienek Królewskich w Warszawie. Kilka lat temu pałac kupił biznesmen z Irlandii.

3. Pałac Światopełk-Czetwertyńskich

Znajduje się w miasteczku Żołudok w rejonie szczuczyńskim. W 1908 roku wybudował go architekt Władysław Marconi na zamówienie księcia Włodzimierza Czetweryńskiego – potomka rodu biorącego początek od Ruryka, założyciela państwa ruskiego. To tu nagrywano pierwszy białoruski horror pt. „Masakra”, horror komediowy „Upiór rodu Kindervillów” („Кіндэрвілейскі прывід”) oraz szereg innych filmów i teledysków. Pałac należy obecnie do rosyjskiej rodziny.

4. Pałac Niemcewiczów

Powstał w latach 1758-1777 we wsi Skoki. W przededniu podpisania traktatu brzeskiego w 1917 roku, w pałacu pertraktowały delegacje Rosji Radzieckiej i Cesarstwa Niemieckiego.

5. Pałac Chreptowiczów

Pałac wybudowano w latach 1770-1776 według projektu włoskiego architekta Giuseppe de Sacco we wsi Szczorsy. Właśnie tam ulokowano sławną bibliotekę Chreptowiczów, która liczyła 15 tysięcy tomów. To w niej pracowali Czeczot, Poczobutt-Odlanicki, Lelewel i Mickiewicz.

6. Pałac Koziełł-Poklewskich

Pałac w Krasnym Brzegu postawiono w latach 1890-1893 na zamówienie Wikientija Koziełł-Poklewskiego – dziedzica jednej z największych kupieckich fortun Syberii, który po rewolucji bolszewickiej uciekł do Polski, gdzie zmarł w biedzie.

7. Pałac Wojnicz-Sianożęckich

Znajduje się we wsi Chałcz, powstał na początku XX wieku. Parter jest ceglany, piętro drewniane. Ze stojącego na skarpie pałacu prowadzi do rzeki tunel. W czasach sowieckich w pałacu był obóz pracy NKWD, więzienie dla kobiet z dziećmi, ale także klubem i sklepikiem miejscowego kołchozu.

8. Pałac Czapskich

Postawiono go w pierwszej połowie XIX wieku we wsi Pryłuki pod Mińskiem. Był jedną z rezydencji hrabiego Emeryka Zachariasza Mikołaja Seweryna von Hutten-Czapskiego. Tu w 1926 roku kręcono sowiecki film „Lesnaja byl” o wojnie polsko-bolszewickiej na Białorusi.

9. Pałac Butrymowiczów

Piński pałac Butrymowiczów, nazywany Murem, w latach 1784-1790 wileński architekt Karol Schildhaus wybudował dla miejscowego starosty. Przez jakiś czas mieszkał w nim i pracował Napoleon Orda – wnuk fundatora pałacu. Obecnie jest tu urząd stanu cywilnego i filia Muzeum Białoruskiego Polesia.

10. Pałac Druckich-Lubeckich

Postawiono go pod koniec XIX wieku w Szczuczynie na Grodzieńszczyźnie jako kopia wersalskiego pałacyku Petit Trianon. Jego fundator, książę Władysław Drucki-Lubecki, carski ambasador w Paryżu, był także założycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Zginął zastrzelony na terenie dóbr w Teresinie na Mazowszu. Jego śmierć dała początek jednemu z najdłuższych procesów na ziemiach polskich, oskarżano o nią barona Jana K.A. Bispinga von Gallen, ordynata na Massalonach i szambelana papieskiego.

Zobacz także:

KS, PJ, belsat.eu

Zobacz też