Szefowa CKW o alternatywnym systemie liczenia głosów: „To przestępczy projekt”

Lidzija Jarmoszyna. Kadr z wystąpienia wideo

Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna przekonuje, że celem internetowej platformy „Gołos” jest wywołanie masowych zamieszek.

Jarmoszyna ogłosiła to w swoim wystąpieniu opublikowanym na stronie internetowej Komisji. Nazwała ona „Gołos” aferą polityczną oraz „szkodliwym, przestępczym projektem”.

– Jak nas się zapewnia, to kontrola nad głosowaniem. Otóż nie, moi drodzy: to nie kontrola – zwróciła się do wyborców. – To stworzenie skażonego wyniku wyborów w celu zdewaluowania oficjalnego wyniku głosowania. I na tej podstawie – zorganizowanie masowych zamieszek. Oto dlaczego się to robi.

„Załatwić sprawę” internetowych platform do zliczania głosów kazał wczoraj osobiście Alaksandr Łukaszenka. Podczas specjalnej narady na temat zapewnienia bezpieczeństwa na wyborach zażądał od prokuratury i sądów, aby wydały one ocenę prawną takim inicjatywom.

– Warto, aby Prokuratura Generalna i sądy udzieliły oceny zgodności z prawem podobnych inicjatyw. W sądach, jeżeli taki wnioski tam trafią – oświadczył Łukaszenka.

Łukaszenka każe prokuraturze i sędziom „załatwić sprawę” niezależnego liczenia głosów

Na żądania te już dziś zareagowała Prokuratura Generalna. Wydała dziś oświadczenie, w którym ostrzega, że platformy online „Gołos” i „Zubr” nie posiadają akredytacji upoważniającej je do zbierania informacji socjologicznych. W związku z tym, ich twórcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

– W razie ujawnienia faktów prowadzenia przez obywateli i obserwatorów bezprawnych sondaży opinii publicznej, które odnoszą się do sytuacji polityczno-społecznej w kraju bez uzyskania odpowiedniej akredytacji, istnieją podstawy do pociągnięcia ich do odpowiedzialności z art. 9.28 Kodeksu Wykroczeń.

Artykuł ten dotyczy właśnie konkretnie „nielegalnego prowadzenia sondaży” i przewiduje wysokie grzywny – w wysokości od 20 do 100 tzw. stawek bazowych. Obecnie stawka ta wynosi 27 rubli, czyli równowartość 41 zł.

Pokaż swój głos na zdjęciu! Niezależny pomysł na podliczenie wyników wyborów

cez/belsat.eu

Wiadomości