Szef Rady Europejskiej wzywa UE do przyspieszenia prac nad sankcjami wobec Białorusi

Charles Michel wezwał państwa członkowskie UE do przyspieszenia prac nad sankcjami personalnymi wobec osób odpowiedzialnych za fałszowanie wyborów i stosowanie przemocy wobec protestujących na Białorusi.

– Prześladowania polityczne na Białorusi, w tym zatrzymania z powodów politycznych i wygnania, muszą się skończyć. Białoruskie władze muszą uwolnić więźniów politycznych i pozwolić obywatelom korzystać z prawa do wolności słowa i zgromadzeń. Wzywam do przyspieszenia procesu dotyczącego sankcji – napisał Charles Michel na Twitterze.

Prace nad listą osób, które miałyby zostać objęte sankcjami, trwają w Brukseli.

Jeden z dyplomatów powiedział PAP, że obecnie mówi się o 30-40 nazwiskach, które mogłyby się znaleźć na liście osób objętych sankcjami. Ma być to jeszcze tematem dyskusji między przedstawicielami państw członkowskich na posiedzeniach grup roboczych.

Inne źródło unijne przekazało PAP, że w dyskusjach w grupach roboczych nie wszystkie państwa popierają dodawanie kolejnych nazwisk do listy sankcyjnej.

Sekretarz Stanu USA wezwał władze Białorusi do „zaprzestania przemocy”

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości