Sytuacja w białoruskim MSW: zwolnienia, nagrody i naruszenia

Inicjatywa BYPOL, w której zrzeszeni są byli funkcjonariusze białoruskich organów ścigania, opublikowała tajny raport wewnętrzny MSW poświęcony stanowi zatrudnienia w resorcie w pierwszych 9 miesiącach zeszłego roku.

Z raportu dowiadujemy się, między innymi, o tym, że w białoruskim MSW pracuje 46 128 osób, bez cywilów i żołnierzy poborowych służących w wojskach wewnętrznych. Dotąd ta liczba nie była ujawniana. Najliczniejszy jest departament ochrony – ponad 11,5 tys. osób oraz wojsk wewnętrznych, w których służy 6,7 tys. osób.

BYPOL zwraca uwagę, że spośród wszystkich zwolnionych w ciągu 9 miesięcy z MSW, 2091 osób, ponad połowa straciła pracę w trzecim kwartale, czyli już w czasie kampanii wyborczej i po sfałszowanych wyborach.

Raport BYPOL, zdj.: TG BYPOL

Członkowie inicjatywy podkreślają też, że znacznie spadła wymieniona w raporcie liczba przestępstw popełnionych przez samych funkcjonariuszy, ze 120 w analogicznym okresie zeszłego roku, do 28. To spadek o 76,6 proc. Spadła także liczba naruszeń administracyjnych oraz dyscypliny służbowej ( niemal 42 i 26 proc.).

– Są to najniższe wskaźniki od 10 lat, co świadczy nie o pozytywnych zmianach, jak napisano w dokumencie, a o tym, że od początku roku w MSW ustanowiono nieoficjalny zakaz pociągania pracowników do odpowiedzialności tak, aby zachować jądro kadr na tle masowych zwolnień funkcjonariuszy – pisze BYPOL.

Obecnie, jak zauważyła inicjatywa, ten zakaz jest zapisany w decyzji MSW z 18 sierpnia „O stabilizacji moralno-psychologicznego klimatu i zachowania jądra kadrowego”.

Białoruś: liderzy opozycji i bloger pozostaną w areszcie do marca

pp/belsat.eu wg BYPOL

Wiadomości