Sto lat temu Białoruś uzyskała niepodległość. Internauci chcą ochrony miejsc pamięci krótkiej wolności


Na przełomie 1917 i 1918 roku Białoruś stała się niepodległa, by wkrótce utracić wolność na długie dekady. Władze wydają się nie pamiętać o tym fakcie – ochronę miejsc pamięci zainicjowali sami obywatele.

Gdy w 1917 roku Imperium Rosyjskie zalała rewolucja, białoruskie elity zobaczyły w niej szansę na uzyskanie niepodległości. 25 marca część ziem obecnej Białorusi objęła niepodległa Białoruska Republika Ludowa – państwa z własnym rządem, wojskiem i namiastką parlamentu.

Kresem niepodległości Białorusi stała się wojna polsko-bolszewicka. W jej wyniku ziemie białoruskie zostały podzielone pomiędzy państwo radzieckie (tworząc Białoruską Sowiecką Republikę Ludową) i odrodzoną Polskę, z którą BRL zgodnie z pierwotnym pomysłem Józefa Piłsudskiego miała tworzyć państwo federacyjne.

Patriotyczni aktywiści proponują na budynkach związanych z istnieniem Białoruskiej Republiki Ludowej umieścić tablice pamiątkowe i biało-czerowno-białe flagi.

Do 12 grudnia zbierają oni podpisy na platformie petitions.by. Petycja wzywająca do ochrony miejsc pamięci BRL zostanie później przekazana Ministerstwu Kultury i Mińskiemu Miejskiemu Komitetowi Wykonawczemu.

Pomniki zapomnianej niepodległości

W gmachu Mińskiego Teatru Miejskiego (obecnie Narodowy Akademicki Teatr im. Janki Kupały przy ulicy Engelsa 7) w dniach 5-17 grudnia 1917 roku Wielka Rada Białoruska przeprowadziła Pierwszy Kongres Wszechbiałoruski.

W byłym Domu Gubernatora (obecnie Republikańskie Kolegium Muzyczne, Płoszcza Swabody 7) 21 grudnia 1918 roku Rada Wszechbiałoruskiego Zjazdu przyjęła pierwsze „Wstępne pismo do narodów Białorusi”, w którym wezwano lud białoruski do realizacji swojego prawa do „pełnego samowyznaczenia”, a mniejszości narodowe do walki o „autonomię narodowo-osobistą”.

W Domu Malina (ulica Wałodarskiego 9) 24 grudnia 1918 roku w gabinecie przewodniczącego Ludowego Sekretariatu Białorusi Jazepa Waronki rozpoczęło się posiedzenie Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, które zakończyło się 25 marca deklaracją niepodległości Białorusi.

W Domu Wolina (ulica Wołodarskiego 12) o 25 lutego 1918 roku pracowało Białoruskie Przedstawicielstwo Ludowe z Ramanem Skirmuntem na czele.

Jubilejny Dom (prospekt Niezależnasci 26) od 17 sierpnia 1918 roku był miejscem obrad Rady Białoruskiej Republiki Ludowej.

W domu kupca Muraujowa w Grodnie (płoszcza Sawieckaja 2) Rada Białoruskiej Republiki Ludowej obradowała po ewakuacji z Mińska.

W gmachu byłego Sądu Okręgowego w Mohylewie (obecnie Mohylewskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego, płoszcza Sławy 1) 12 lipca 1918 podczas zjazdu, którego inicjatorem był Mohylewski Komitet Narodowy, uznano, że miasto należy do Białoruskiej Republiki Ludowej.

Nieoficjalne obchody stulecia dnia ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej odbędą się 25 marca 2018 roku. Białorusi rząd nie uznaje tej daty za swoje święto. Obecne białoruskie władze uważają się bowiem za spadkobierców Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Przypominamy, że pokojowe obchody Dnia Wolności 25 marca 2017 roku zostały brutalnie stłumione przez milicję i wojska wewnętrzne MSW.

DR, PJr belsat.eu

Zobacz też
Komentarze