Sondaż: Rosjanom bardziej podoba się władza czasów Breżniewa od obecnej

Centrum im. Lewady porównało stosunek Rosjan do władzy z końca lat 70 i początku 80 ub.w. i do rządzących dziś.

Respondenci byli proszeni o wskazanie wartości charakteryzujących rządzących. W przypadku okresu, w którym na czele ZSRR stał Leonid Breżniew, najczęściej wybierano określenia pozytywne. 29 proc. nazwało ówczesną władzę „bliską ludziom”, 25 proc. „silną”. 22 proc. „sprawiedliwą”. Najważniejsze, co przeszkadzało Rosjanom w czasach komunizmu, to nadmierna biurokracja, co wskazało 15 proc. uczestników sondażu.

Tymczasem jeżeli chodzi o obecną władzę, na pierwszym miejscu Rosjanie wybierali określenia negatywne. Aż 41 proc. respondentów nazwało ją „przestępczą lub skorumpowaną”, 31 proc. „oddaloną od ludzi lub obcą”, 24 proc. zbiurokratyzowaną. Jedynie 14 proc. uznaje obecną władzę za silną.

Poziom zaufania do Putina najniższy od 13 lat

Niezależny rosyjski instytut badawczy Centrum im. Jurija Lewady przeprowadziło badanie na grupie 1600 osób. Badacze pytali Rosjan o ich stosunek do rządzących sześciokrotnie w ciągu ostatnich 11 lat. Ci za każdym razem twierdzili, że bardziej podoba się im się sowiecki model władzy. Działo się tak nawet w czasach najbardziej sprzyjających ekipie Władimira Putina: w 2008 r., gdy w kraju miało miejsce ożywienie gospodarcze i Rosjanie ulegli patriotycznej euforii po wojnie z Gruzją. Podobnie było w latach 2015-2016, gdy zapanował entuzjazm po aneksji Krymu.

Poziom poparcia Jednej Rosji osiągnął historyczne dno

jb/belsat.eu wg levada.ru

Zobacz też

Wiadomości