„Solidarni z Białorusią”. Programy stypendialne dla studentów i naukowców

W ramach wspierania białoruskiego społeczeństwa polski rząd przeznaczył znaczne środki na program stypendialny. Swoje drzwi dla studentów i wykładowców relegowanych z białoruskich uczelni otworzyło 65 szkół wyższych.

Działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami” realizują Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

“Solidarni ze studentami”

W ramach rządowego programu wsparcia białoruskich studentów w roku akademickim 2020-2021 przyznanych może zostać do 475 stypendiów. Swój udział w akcji „Solidarni ze studentami” zadeklarowało 65 polskich uczelni, które zapraszają Białorusinów na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Osoby zakwalifikowane do programu mogą liczyć na:

– stypendium przyznane maksymalnie na okres 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021;

– zwolnienie z opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/2021;

– miesięczną wysokość stypendium na I stopniu studiów do 1250 zł, na II stopniu do 1500 zł/

Stypendyści będą też mogli skorzystać z bezpłatnego kursu online języka polskiego realizowanego przez NAWA. Kurs jest dla uczestników całkowicie bezpłatny – finansowany w całości ze środków NAWA. Więcej o kursie: https://bitly.su/MlHqIa9

Rekrutacja odbywa się bezpośrednio na uczelniach. Informacje dla studentów na stronie NAWA.

Źródło: nawa.gov.pl

Lista uczelni biorących udział w rządowym programie „Solidarni ze studentami”

 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
 • Politechnika Lubelska,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Łódzka,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Politechnika Śląska,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny,
 • Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Collegium Civitas,
 • Politechnika Białostockiej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Akademia Ignatianum w Krakowie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Politechnika Poznańska,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny.

“Solidarni z naukowcami”

Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł. Gotowość do przyjęcia naukowców zgłosiło 35 polskich szkół wyższych.

Lista uczelni biorących udział w programie „Solidarni z naukowcami”

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Politechnika Lubelska,
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Politechnika Śląska,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Politechnika Białostocka,
 • Akademia Ignatianum w Krakowie,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Politechnika Poznańska,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Białoruscy studenci protestują mimo represji

pj/belsat.eu wg kresp.org.pl

Wiadomości