Sobotnie białoruskie protesty: nie uliczne, ale osiedlowe

Nawet bez odgórnych zapowiedzi Białorusini wyszli dziś na akcje protestu. Przeprowadzili je znów w zdecentralizowanym – „osiedlowo-dzielnicowym” formacie.

Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu
Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu

Pomimo chłodu, śniegu i gołoledzi Białorusini znowu spotkali się na akcjach protestu – w swoich podwórkach i osiedlach.

Mieszkańcy stołecznego Sucharawa utworzyli nawet łańcuch solidarności.

Nieoczekiwanie jednym z centrów protestu stała się mińska Kamarouka – największy kryty bazar w mieście. Klienci i sprzedawcy zgodnie skandowali hasło „Żywie Biełaruś!”

Na zewnątrz zjawiły się zaś transparenty z żądaniem uwolnienia aresztowanych dziennikarek: Kaciaryny Andrejewej, Darii Czulcowej i Kaciaryny Barysiewicz.

Były też pikiety protestacyjne.

Podobną demonstrację przeprowadzili też na miejskim bazarze mieszkańcy Grodna.

Najludniej było jednak w Mińsku, gdzie osiedlowe i dzielnicowe marsze przeszły w kilkunastu rejonach miasta.

Tak było w Słabadzie…

…Kuncauszczynie…

… i na ulicy Mohylewskiej.

Zebrali się też mieszkańcy „agromiasteczka” Pryłuki…

…protestowano także pod Mińskiem – np. w Hatawie.

Własną akcję postanowili odpowiedzieć na tę aktywność prorządowi aktywiści – z dzielnicy Uruczcza na wschodzie stolicy wyruszył dziś rajd samochodowy.

Władze zmobilizowały swoich zwolenników do udziału we wspólnej przejażdżce samochodowej. Zdj. tut.by
Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu
Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu
Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu
Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu
Osiedlowe protesty. Mińsk, 12 grudnia 2020 r. Zdj. TK/belsat.eu

mh, cez/belsat.eu

Wiadomości