Słowiańsko-aryjscy bojownicy. Jak russkij mir prezentuje się pod Grodnem

W majątku Korobczyce pod Grodnem odbył się XIX Festiwal Słowiańskiej Sztuki Wojennej „Niemeńska rubież”. W wydarzeniu wzięli udział białoruscy urzędnicy, wojskowi i młodzież, ale też zwolennicy „russkiego miru” – kozacy, prawosławni duchowni i ultraprawicowe bojówki.