Skargi 47 ofiar tortur trafiły do Komitetu Praw Człowieka ONZ

Organizacja „Wiasna” wraz z Białoruskim Komitetem Helsińskim żąda wszczęcia śledztw w sprawie tortur stosowanych wobec obywateli po wyborach 9 sierpnia.

Białoruscy obrońcy praw człowieka skierowali do Komitetu Praw Człowieka ONZ 47 skarg od osób, które padły ofiarą przemocy ze strony państwa. Dołączyli do nich dowody świadczące o tym, że w ciągu kilku dni, począwszy od 9 sierpnia, na terenie całego kraju funkcjonariusze różnych organów siłowych Republiki Białorusi celowo znęcali się fizycznie nad obywatelami, jak również wyrządzali im krzywdy moralne.

Mińsk, 10 sierpnia 2020 r. Fot.: Alaksandr Wasiukowicz / vot-tak.tv / belsat.eu

Liczne zeznania ofiar dowodzą tego, że na szeroką skalę dochodziło do tortur oraz innych działań przeciwko godności człowieka, jak: bicie pałkami, strzelanie gumowymi kulami, rażenie prądem, stosowanie gazu łzawiącego w zamkniętych przestrzeniach, zmuszanie do wielogodzinnego klęczenia, pozbawianie snu, uniemożliwianie utrzymania higieny, utrudnianie dostępu do pomocy medycznej, znieważanie werbalne czy grożenie bronią i przemocą seksualną.

Ponadto zatrzymanych przetrzymywano w nieludzkich warunkach: w celach przeznaczonych dla 4 do 6 osób równocześnie przebywało nawet do 40, w tym osoby z potwierdzoną obecnością COVID-19 w organizmie. Ofiary były poddawane silnej presji psychologicznej: zmuszano je do wykonywania białoruskiego hymnu, wykrzykiwania haseł o treściach politycznych, deklarowania lojalności wobec władzy i organów ścigania itd.

Fot. tut.by

Nad zatrzymanymi znęcano się głównie z powodów politycznych: głosowania na kontrkandydatów Alaksandra Łukaszenki, noszenia symbolizującej sprzeciw wobec Łukaszenki białej bransoletki oraz symboli patriotycznych, czy też udziału w pokojowych manifestacjach przeciwko fałszerstwom wyborczym.

Protesty na Białorusi trwają od dnia wyborów, 9 sierpnia. Często towarzyszy im brutalna reakcja władz. Zatrzymanych zostało ponad7 tysięcy osób, z czego ponad 450 złożyło w organizacjach obrony praw człowieka zeznania jako ofiary tortur.

ONZ wie o 450 przypadkach torturowania demonstrantów na Białorusi

kt,md/belsat.eu

Wiadomości