Senat wzywa Mińsk do zaprzestania represji i dialogu ze społeczeństwem

Senat w przyjętej rezolucji wzywa także polskiego prezydenta i rząd do wywarcia nacisku na białoruskie władze. Senatorowie chcą także zwołania w tej sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Senat chce przedstawienia mechanizmów wsparcia dla Białorusinów domagających się wolności i demokracji, a także stanu przygotowań do przyjęcia tych, którzy mogą szukać azylu w Polsce. Senat apeluje o „szczególne w obecnej sytuacji” wsparcie dla niezależnych mediów i międzynarodowych organizacji praw człowieka.Senat zwraca się też do prezydenta Aleksandra Łukaszenki i tamtejszego rządu o podjęcie dialogu z obywatelami i poszanowanie praw mniejszości, zaprzestanie represji i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych, o poszanowanie i wykonywanie zaleceń zawartych w kolejnych rezolucjach PE i OBWE, o szacunek dla własnych obywateli i ich aspiracji i praw.

Do organizacji międzynarodowych, w tym UE, Senat apeluje o adekwatne zainteresowanie Republiką Białorusi z „wykorzystaniem wszelkich dyplomatycznych instrumentów”, o zaangażowanie unijnej dyplomacji oraz doprowadzenie do formalnej debaty na ten temat na najwyższym szczeblu władz UE.

Senat po przyjęciu rezolucji w sprawie Białorusi, zdj.: senat.gov.pl

Po przyjęciu rezolucji senatorowie wszystkich ugrupowań politycznych wznieśli biało-czerwono-białe flagi na znak solidarności z Białorusią.

Podczas wczorajszych protestów zatrzymano ponad tysiąc osób. 51 osób w szpitalach

Wiadomości