Sąd w Brześciu uznał bałwana ze śniegu za uczestnika nielegalnego zgromadzenia?

Ale za jego udział w pikiecie odpowiedzieli rodzice dzieci, które go ulepiły.