Rząd w Moskwie chce uznać Białorusinów i Ukraińców za nosicieli języka rosyjskiego

Osoby urodzone na Białorusi i Ukrainie nie musiałyby w związku z tym odbywać dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ubiegając się o rosyjskie obywatelstwo.

Zmiany te miałyby zostać wprowadzone do artykułu 331 ustawy „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej” – poinformowało biuro prasowe rządu. Projekt ustawy przewiduje możliwość uznania przez specjalną komisję za takie osoby „obywateli Republiki Białoruś i obywateli Ukrainy, którzy biegle władają językiem rosyjskim” na podstawie złożonego przez nich oświadczenia o takiej treści.

Rosjanie zaczęli wydawać rosyjskie paszporty mieszkańcom Donbasu

Obecnie za nosicieli języka rosyjskiego uznaje się tych władających nich obywateli państw obcych lub bezpaństwowców, jeżeli oni (lub ich krewni w prostej linii) stale zamieszkują albo zamieszkiwali na terytorium Federacji Rosyjskiej, Imperium Rosyjskiego lub ZSRR. Muszą też przejść wspomnianą rozmowę. Dopiero po niej mogą zostać oficjalnie uznani za nosiciela tego języka.

Z inicjatywą uproszczenia tej procedury wobec obywateli Białorusi i Rosji poprzez zwolnienia ich ze stawania przez komisją wystąpił wcześniej rosyjski MSZ.

Zełenski będzie dawać ukraińskie paszporty Rosjanom

jw, cez/belsat.eu

Zobacz też

Wiadomości