Rosjanie sceptycznie o wspólnym państwie z Białorusią

43 proc. badanych przez Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) przekonuje, że związek Białorusi i Rosji jako wspólne państwo nie jest potrzebny. Wystarczy, aby oba kraje miały dobre stosunki.

Co piąty respondent (22 proc.) chciałby połączenia tych krajów na równoprawnych zasadach. Wejścia Białorusi w skład Rosji chce 17 proc. Rosjan. Razem takie osoby stanowią 39 proc.

Stosunki Mińska i Moskwy są oceniane jako przyjazne (23 proc.), dobrosąsiedzkie (20 proc.) i dobre oraz spokojne (20 proc.)

W przyszłym tygodniu wizyta Łukaszenki w Moskwie

W porównaniu z poprzednim badaniem ze stycznia zeszłego roku, zmniejsza się liczba tych, którzy widzą je jako zimne (16 proc.), napięte (11 proc.), czy wrogie (10 proc.).

1/3 Rosjan, o 10 punktów procentowych więcej niż w ostatnim badaniu, uważa, że stosunki się pogarszają. A 8 proc., że polepszają (o 6 punktów mniej niż w poprzednim badaniu). 49 proc.Rosjan uznaje, że nie uległy zmianie.

pp/belsat.eu wg WCIOM

 

Wiadomości