Rosjanie krytycznie o ekologii w swoim kraju

53 proc. Rosjan uważa, że sytuacja ekologiczna w kraju w ciągu ostatnich 2-3 lat pogorszyła się, a 35 proc. jest gotowych wziąć udział w protestach dotyczących ekologii.

Według sondażu prorządowego Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), 30 procent Rosjan jest przekonanych, że ogółem sytuacja ekologiczna w kraju jest zła. Najbardziej niezadowoleni są mieszkańcy miast o populacji powyżej 1 miliona – w tej grupie 39 proc. uznaje stan ekologii w swoim regionie za zły. Mieszkańcy wsi są zaś raczej zadowoleni; wśród nich 42 proc. jest zdania, że sytuacja ekologiczna w ich miejscu zamieszkania jest dobra.

Kamczackie morze skażone paliwem rakietowym? Naukowcy znaleźli ślad trującej substancji

O pogorszeniu się sytuacji ogółem w kraju w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat mówi 56 proc. ankietowanych, a o poprawie – jedynie 12 procent.

Największe niezadowolenie budzi wśród Rosjan znaczne zanieczyszczenie zbiorników wodnych odpadami przemysłowymi i komunalnymi, zaśmiecenie brzegów tych akwenów, nielegalny wyrąb lasów i tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci w miejscowościach zamieszkanych przez ludzi i w okolicy.

Ponad połowa Rosjan – 56 procent – jest przekonana, że władze centralne i regionalne nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów ekologicznych. 48 procent badanych uważa, że ochrona środowiska naturalnego jest jednym z głównych zadań państwa.

Rosja utonie w śmieciach? Na wysypiskach nie ma już miejsca

Chociaż zdecydowana większość badanych – 81 proc. – ocenia, że protesty na tle ekologii są w ich miejscowości mało prawdopodobne, to 35 procent badanych gotowych byłoby brać w nich udział. Częściej wyrażają taką chęć mieszkańcy wielkich miast.

Jekatierina Kurbangalejewa, szefowa ośrodka, który współpracował z WCIOM przy sondażu, uważa, że temat ekologii nie pojawia się w polityce rosyjskiej. Wskazuje ona, że postulaty ekologiczne bardzo różnią się w zależności od regionu Rosji i trudno jest utworzyć z nich jednolity program. Z tego powodu – zdaniem ekspertki – szanse „zielonych” partii politycznych są bardzo niepewne.

Kreml: awaria w Norylsku korzystna dla krytyków Rosji

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości