Rada Koordynacyjna: zatrzymanie naszych członków niezgodne z prawem

Rano OMON zatrzymał Wolhę Kawalkową i Siarhieja Dyleuskiego. Po południu, do Komitetu Śledczego została wezwana Lilia Ułasawa wchodząca w skład prezydium Rady.

Na konferencji prasowej Rady Koordynacyjnej powtórzyła, że jej działania nie mają charakteru politycznego, a jedynie społeczny.

– Naszym celem jest organizacja pokojowego dialogu z władzą, aby omówić kryzys na Białorusi. […] Jesteśmy negocjatorami, tymi, z którymi można omawiać sytuację w kraju – dodała.

OMON zatrzymał dwoje członków Rady Koordynacyjnej

Z kolei Maryja Kalesnikawa podziękowała Białorusinom za masowe uczestnictwo we wczorajszych wielotysięcznych demonstracjach.

– Jesteśmy nastawionym pokojowo zjednoczonym narodem i żądamy dla siebie szacunku. Żądamy, aby głos większości został usłyszany.

Maryja Kalesnikawa, zdj.: Swieta Far / belsat.eu

Członkini Rady Koordynacyjnej skomentowała też wczorajsze nagrania wideo, na których Alaksandr Łukaszenka chodzi z automatem Kałasznikowa po okolicach Pałacu Niezależności. Jej zdaniem, potwierdza to, że prezydent boi się własnego narodu. Maryja Kalesnikawa dodała, że prędzej, czy później on i jego otoczenie będą musiały zgodzić się na dialog.

– My słyszymy [z ust prezydenta] o tym, że ktoś trzęsie bronią przy granicach Białorusi, a tak naprawdę w centrum Mińska konkretny człowiek trzęsie tą bronią. […] Jeżeli on uważa, że wybrało go 80% Białorusinów, to dlaczego się chowa za drutem kolczastym i za łańcuchami funkcjonariuszy.

Maryja Kalesnikawa zwróciła też uwagę, że kompetentne organy powinny się zająć faktem przekazania broni nieletniemu. Na nagraniach wideo z automatem Kałasznikowa chodzi też syn Alaksandra Łukaszenki, Kola.

Łukaszenka dał broń 15-letniemu synowi

Wchodzący w skład Rady Paweł Łatuszka zaapelował do Moskwy, aby nie wierzyła niepotwierdzonym informacjom dotyczącym tego, jakoby Rada miała charakter antyrosyjski. Chce ona dobrych stosunków z Moskwą i Zachodem.

Kreml: Rosja nie prowadzi rozmów z opozycyjną radą na Białorusi

Jak poinformowali członkowie Rady Koordynacyjnej, w jej skład wchodzi już 600 osób.

pp/belsat.eu

Wiadomości