Rada Koordynacyjna zapewnia, że będzie nadal działać

Decyzje Rady w warunkach, gdy nie mogą ich podejmować członkowie Prezydium, podejmowane będą przez ogół Rady zwykłą większością głosów.

Rada zapewniła, że utrzymane zostają priorytety jej działalności: przerwanie przemocy i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które się jej dopuściły, uwolnienie więźniów politycznych oraz przeprowadzenie nowych uczciwych wyborów.

– W najbliższym czasie uruchomimy nowe inicjatywy, które pomogą w tym, by można było dostrzec wsparcie Białorusinów. Pojawią się narzędzia, dzięki którym będzie można wyrazić zaufanie do Rady Koordynacyjnej – oświadczyło Rada.

Wezwała ona też do rozpowszechniania informacji o więźniach politycznych, bowiem – jak oceniła – upublicznienie tych danych pomoże w jak najszybszym zwolnieniu zatrzymanych.

Maryję Kalesnikawą wywieziono z Mińska

Spotkanie Rady Koordynacyjnej, na której podjęto te ustalenia, odbyło się w piątek; Rada poinformowała w sobotę o jego wynikach.

Spośród siedmiorga członków prezydium Rady Koordynacyjnej na wolności na Białorusi znajduje się tylko pisarka, noblistka Swiatłana Aleksijewicz. Pozostali zostali zatrzymani, przebywają w areszcie w związku z innymi postępowaniami lub zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę.

Dyplomaci kolejny dzień chronili białoruską noblistkę

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości