Przysłany z Rosji metropolita chce wyburzyć zabytki w centrum Mińska


Mińsk w poł. XIX w. Rekonstrukcja

Metropolita Miński i Zasławski Paweł napisał list w tej sprawie do wiceszefowej białoruskiego rządu Natalli Kaczanowej.

Pismo metropolity opublikował szef społecznego Towarzystwa Ochrony Zabytków Anton Astapowicz. Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Białorusi wymienia w nim trzy budynki znajdujące się przy ul. Wyzwalennia, w kwartale ulic należących do zabytkowej zabudowy pierwszej kategorii.

Metropolita argumentuje swoją prośbę tym, że dwa z trzech budynków nie są eksploatowane od 25 lat – jeden znajduje się w stanie awaryjnym, a drugi jest ruiną. Na ich miejscu miałaby powstać nowa cerkiew oraz budynki administracyjne białoruskiego egzarchatu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jego zwierzchnik powołuje się na swoją rozmowę z Aleksandrem Łukaszenką, w której trakcie poruszono temat budowy świątyni i prawosławnego centrum.

Metropolita Paweł, którego na Białoruś przysłano z rosyjskiego Riazania uważa, że wspomniane przez niego budynki (znajdujące w rejonie dawnego mińskiego zamczyska) „nie mają żadnego znaczenia historycznego i wagi kulturowej lub architektonicznej”. W związku z tym prosi o wykreślenie ich z rejestru zabytków i umożliwienie ich rozbiórki bez konieczności ich odnowienia.

сez, belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze