Przez Grodno do Wilna. Trwa ekumeniczna pielgrzymka z Białegostoku


Zdj. wilenska.bialystok.pl

Blisko czterysta osób bierze udział w ogólnopolskiej pielgrzymce ekumenicznej do sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pątnicy idą trasą przez Białoruś. Do Wilna dotrą 24 sierpnia.

W ciągu dziewięciu dni pątnicy przejdą prawie 300 km. Najdłuższy jest pierwszy etap, liczący 47 km. Wczoraj dotarli do kościoła pw. Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Sokółce, gdzie po modlitwach wieczornych udali się na nocleg, który zapewnili im mieszkańcy miasta.

W niedzielę przekroczą polsko-białoruską granicę w Kuźnicy i dojdą do Grodna. Tam dołączy do nich ok. 80-osobowa grupa Polaków. Siódmego dnia wędrówki pątnicy przekroczą granicę białorusko-litewską.

Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę Białystok-Grodno-Wilno organizuje po raz 27. katolicka Archidiecezja Białostocka. Jej ekumeniczny charakter polega na tym, że uczestnicy wędrują przez tereny zamieszkane zarówno przez katolików, jak i prawosławnych, a są przyjmowani przez wiernych obu tych wyznań, często przez tamtejszą Polonię.

Pielgrzymi rokrocznie podkreślają ogromną życzliwość i pomoc, której tam doświadczają. Jeśli jest taka potrzeba i możliwość, w mijanych parafiach (zwłaszcza na Białorusi) zostawiają datki np. na konieczne inwestycje.

Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „W mocy Ducha”.

– Wpisujemy się w rok duszpasterski. Będziemy rozważali temat Ducha Świętego, zgłębiali jego rolę w Kościele i naszym życiu codziennym – mówi kierownik pielgrzymki ks. Łukasz Żuk.

Na Litwie do pielgrzymki dołączą hierarchowie Archidiecezji Białostockiej, z metropolitą Tadeuszem Wojdą na czele. Na zakończenie, w Wilnie ma dojść do ślubu pary, która właśnie na pielgrzymce ekumenicznej się poznała, a w trakcie jej ubiegłorocznej edycji – zaręczyła się.

cez/belsat.eu wg wilenska.bialystok.pl, PAP

Zobacz też
Komentarze