Przewodnik po Lwowie: turyści najbardziej lubią muzeum piwa

Polacy są na pierwszym, a Białorusini na drugim miejscu wśród zagranicznych gości Lwowa. Czym zachodnioukraińskie miasto wabi turystów, opowiadają agenci turystyczni i przewodnik wycieczek.