„Przełomowa decyzja”. Na Litwę dotarły podręczniki do nauki polskiego

Do Wilna z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego przybył dziś transport 9 tys. podręczników i 10 tys. książek z ćwiczeniami do nauki języka polskiego dla klas 1-3 oraz klasy 10 w szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie.

Na sprowadzenie podręczników zgodę wyraziły władze oświatowe Litwy, które dotychczas nie dawały na to zezwolenia. Jest to już drugi transport podręczników z Polski. Pierwszy dotarł na Litwę w ubiegłym roku.

– W obecnej sytuacji sprowadzanie podręczników z Polski do nauki języka polskiego jest faktycznie jedyną możliwością rozstrzygnięcia problemu podręczników z języka ojczystego w naszych szkołach – powiedział PAP przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

Przypomniał, że dotychczas „języka ojczystego uczyliśmy z podręczników wydanych często przed 20 laty”.

– Opracowanie i wydanie podręcznika języka polskiego na Litwie jest bardzo kosztowne i skomplikowane – dodał Kwiatkowski.

Wyraził przy tym zadowolenie, że władze oświatowe Litwy wyraziły zgodę na możliwość sprowadzenie ich z Polski. W jego ocenie „jest to przełomowa decyzja naszych władz”.

Jesienią 2019 roku roku do Wilna dotarły podręczniki z polskiego do klas 4-10. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną dostarczone też podręczniki dla klas 11 i 12.

Poloniści, którzy już pracują z podręcznikami z Polski podkreślają, że „wzbogacają one słownictwo uczniów” i liczą na to, że „podźwigną poziom nauczania języka polskiego”.

Zgoda na sprowadzenie podręczników z Polski na Litwę to tylko jedno z działań, które ma rozwiązać problemy oświaty polskiej w tym kraju. Społeczność polska oczekuje też przywrócenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, którego wyniki liczyłyby się przy rekrutacji na litewskie uczelnie. W 1998 roku egzamin maturalny z polskiego został na Litwie zdegradowany do statusu nieobowiązkowego egzaminu szkolnego, co wpłynęło na pogorszenie poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich w tym kraju.

Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania; uczy się w nich około 11 tys. uczniów.

Polska i Litwa podpisały umowę o szkolnictwie wyższym

pj/belsta.eu wg PAP

Wiadomości