Przejście graniczne na Kanale Augustowskim od maja nie tylko dla kajakarzy


Przejście graniczne „Lesnaja – Rudawka” stanie się dostępne dla pieszych i rowerzystów. Teraz to sezonowe rzeczne przejście graniczne na kanale Augustowskim mogą przekraczać jedynie podróżni na kajakach i małych statkach.

Jak poinformował szef obwodowych władz grodzieńskich Uładzimir Kraucou, następnym krokiem w rozwoju turystyki regionu stanie się umożliwienie bezwizowego wjazdu w strefie Kanału Augustowskiego oraz w Puszczy Białowieskiej.

Przed początkiem sezonu nawigacji na kanale Augustowskim są przygotowywane do otwarcia nowe obiekty. We wsi Radziwiłłki grodzieński biznesmen kończy remont majątku Górskich – z pięcioma jeziorami kaskadowymi. W domku dozorcy na śluzie „Dąbrówka” 1 maja zostanie otwarte muzeum historii Kanału Augustowskiego. Trwa poszukiwanie inwestorów dla odnowienia majątku Wołowiczów w Świacku. Już jest gotowa dokumentacja projektowa, zostało oczyszczone jezioro, w planach są prace w parku o powierzchni 30 hektarów i samym pałacu.

Również strona polska wyraziła zainteresowanie tą sferą współpracy. Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Polski Witoldem Waszczykowskim rozpatrzono możliwość różnych inwestycji, w tym też w zakresie turystyki.

Planowane jest rozszerzenie sieci ścieżek rowerowych w celu połączenia z trasami Polski i Litwy. Dzięki udziałowi w programach transgranicznej współpracy, które są finansowane przez Unię Europejską, może powstać międzynarodowa trasa rowerowa. Obecnie startuje ona ze Skandynawii i przebiega przez całą Europę, lecz omija Białoruś.

Strona białoruska chce, żeby przebiegała ona również przez Kanał Augustowski – podkreślił Kraucou. A w zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Kanału pomoże też wpisanie go na całej długości w Polsce i na Białorusi na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W tym celu zostały już przygotowane dokumenty i przesłane do odpowiednich struktur.

cez, belsat.eu/pl wg rsi-grodno.by

Zobacz też
Komentarze