Przejścia graniczne z Białorusią i Ukrainą zostaną zmodernizowane


Czy po pogłębieniu "integracji" Związku Białorusi i Rosji na polskiej granicy pojawią się słupki z nowymi symbolami?

Dzięki decyzjom Komitetu Monitorującego program Polska-Białoruś-Ukraina będzie zmodernizowanych 15 przejść granicznych i 220 km dróg.

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak przewodniczył we Lwowie posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Polska-Białoruś-Ukraina w zabytkowym budynku lwowskiej opery. Przewodniczący delegacji ukraińskiej Mychaił Titarczuk, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu, podkreślił znaczenie programu dla rozwoju przygranicznych regionów Ukrainy i szczególne znaczenie wspólnej historii trzech narodów, jaką ucieleśnia miasto Lwów.

– Dzięki podjętym dziś decyzjom aktywnie wspieramy ułatwienie komunikacji pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. Wybraliśmy projekty, dzięki którym poprawi się jakość 220 km dróg a 15 przejść granicznych będzie lepiej wyposażone. Dzięki temu mieszkańcy obszarów przygranicznych będą mogli szybciej się przemieszczać i sprawniej przekraczać przejścia graniczne, a zaoszczędzony w ten sposób czas będą mogli przeznaczyć na rozwój i współpracę – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Wybrane we Lwowie, przez polsko-białorusko-ukraiński komitet, 31 projektów otrzyma łącznie blisko 56 mln euro dofinansowania: 18 z nich w ramach celu tematycznego Dostępność (35,5 mln euro dofinansowania), 13 projektów w ramach celu tematycznego Granice (20,3 mln euro dofinansowania).

– Rok intensywnej pracy kończymy dużym sukcesem i już przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Jeszcze w tym roku chcemy podpisać pierwsze umowy o dofinansowanie, a w pierwszym kwartale będziemy decydować o przyznaniu grantów dla projektów z dziedziny bezpieczeństwa, gdzie konkurencja jest największa. W 2018 r. czeka nas ostatni nabór, tym razem na małe projekty dotyczące wspólnego polsko-ukraińsko-białoruskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego- mówił wiceszef resortu rozwoju.

jb belsat.eu za PAP

Zobacz też
Komentarze