Przed rozmowami z Putinem: specjalna narada u Łukaszenki


Narada u Alaksandra Łukaszenki, 24.12.2018 r. president.gov.by

W przeddzień wylotu do Moskwy białoruski przywódca przeprowadził naradę „o aktualnych kwestiach współpracy z Rosją”.

– Zawsze podkreślaliśmy znaczenie tego współdziałania. Wszechstronny charakter naszych stosunków ma poważne znaczenie nie tylko dla Białorusi, ale również dla Rosji. Są one budowane na podstawie systemowej, ale przede wszystkim planowej – cytuje Alaksandra Łukaszenkę jego biuro prasowe.

Zwraca ono też uwagę, że według słów prezydenta, co do wszystkich porozumień z Rosją decyzje zostały podjęte, ale „nie wszystkie są wykonywane”.

Tajna narada u Łukaszenki: w Mińsku zastanawiano się, co robić z „integracyjnymi propozycjami” Moskwy

Z opublikowanego zdjęcia z narady można wywnioskować, że wzięli w niej udział nie tylko członkowie rządu. Po lewej stronie od Łukaszenki siedzą: przewodniczący Rady Republiki (wyższej izby parlamentu) Michaił Miasnikowicz, szefowa prezydenckiej administracji Natalla Kaczanawa, minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej oraz przewodniczący KGB Walery Wakulczyk. Po drugiej stronie: premier Siarhiej Rumas, wicepremierzy Ihar Laszenka i Ihar Pietryszenka oraz minister energetyki Wiktar Karankiewicz.

Łukaszenka jedzie do Moskwy targować się o swoją przyszłość

II, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze