Prokuratura Generalna grozi konsekwencjami za udział w pokojowych protestach

Do Białorusinów zwrócił się prokurator generalny Alaksandr Koniuk. Podkreślił, że są oni wzywani do udziału w „niesankcjonowanych” akcjach protestu.

Przypomniał, że grozi za to odpowiedzialność cywilna i karna.

– Proszę żebyście zachowali roztropność – napisał.

https://www.facebook.com/prokuraturaby/posts/2665466643692195

Zwrócił się także do rodziców, aby „nie dali wciągnąć swoich dzieci w cudze brudne gry”.

Dziś główna oponentka Alaksandra Łukaszenki zwróciła się do Białorusinów, aby jutro o 20.00, po zakończeniu głosowania, podeszli do swojego lokalu wyborczego i poczekali na wywieszenie protokołu z wynikami. Jeśli uznają, że są one podejrzane, powinni działać zgodnie z prawem i przede wszystkim wezwać milicję i poinformować o swoich wątpliwościach. „Jest nas większość i nie potrzebujemy krwi na ulicach miast” – zaznaczyła.

Oponentka Łukaszenki przedstawia plan na wyborczą niedzielę

pp/belsat.eu

Wiadomości