Procesja w cieniu pandemii. Wszystkich Świętych na Białorusi FOTOREPORTAŻ

Okolice Głębokiego na dawnej Wileńszczyźnie do dziś zamieszkują katolicy. W Dniu Wszystkich Świętych korespondenci Biełsatu odwiedzili cmentarze w Mosarzu i Głębokiem.

Chociaż biskup witebski Aleh Butkiewicz wydał dekret, który zwolnił wiernych od obowiązku odwiedzania świątyń, nabożeństwa 1 listopada gromadziły tłumy. Dopiero potem poszli oni na cmentarze – w świątecznych procesjach.

Mimo pandemii, świąteczna Msza zebrała pełen kościół wiernych. Zdjęcie: Zmicier Łupacz/belsat.eu

W Głębokiem odprawiono tego dnia cztery msze. Podczas sumy o godzinie 13 proboszcz ks. Mikałaj Cichanowicz złożył obecnym życzenia, “bo Dzień Wszystkich Świętych jest jak imieniny wszystkich wiernych”. Duchowny wezwał parafian, by nie bali się czynić dobro i nie wstydzili się postępować sprawiedliwie.

– To inwestycje w swoje życie, które powinien czynić każdy chrześcijanin.

Procesja na cmentarz na Kopciówce. Zdjęcie: Zmicier Łupacz/belsat.eu

Po Mszy świętej na cmentarz Kopciówka (biał. Kopcieuka) spod kościoła ruszyła procesja, w której szło ponad pół setki wiernych. Na tej starej nekropolii spoczywają poprzedni proboszczowie głębockiej parafii – ks. Antoni Zienkiewicz (żył w latach 1888-1951, od 1924 do 1951 r. był proboszczem w Głębokiem) i Józef Frąckiewicz (miejscowym proboszczem był od 1951 r. do swojej śmierci w roku 1985).

Nad Kopciówką góruje kolumna postawiona, by przypominać o dokonaniach konstytucji 3 maja. Zdjęcie: Zmicier Łupacz/belsat.eu

Na Kopciówce pochowano też polskich żołnierzy poległych w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Nad cmentarzem od końca XVIII wieku wznosi się kolumna ku czci konstytucji 3 maja – jeden z ostatnich takich zabytków na Białorusi.

Białoruska flaga nad cmentarzem i polska wstęga na nagrobku w Glębokiem. Zdjęcie: Zmicier Łupacz/belsat.eu

Trzy dni wcześniej na wysokim drzewie niedaleko kolumny nieznany sprawca zawiesił biało-czerwono-białą flagę narodu białoruskiego, symbol używany przez mieszkańców tych ziem już w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zdjąć go udało się dopiero strażakom.

Wszystkie zdjęcia z Głębokiego:

W Mosarzu główne świąteczne nabożeństwo także odprawiono o godzinie 13. Przed wyruszeniem procesji na cmentarz, ksiądz proboszcz Marat Kazłouski pomodlił się za duszę ks. Józefa Bułki, który służył w Mosarzu od 1989 do 2010 roku. Poprzedni proboszcz poświęcił dwie dekady odradzaniu wiary w swojej i okolicznych parafiach. Tu także w procesji udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób.

Wszystkie zdjęcia z Mosarza:

Białorusini od wieków mają wielki szacunek do przodków, dlatego święta ku ich czci zajęły szczególne miejsce w ich roku obrzędowym. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, święta te zostały przypisane do kalendarza kościelnego. I tak dziewiątego dnia po Wielkanocy, prawosławni obchodzą Radaunicę. Z kolei Dziady – u rzymskich katolików świętowane są 1 i 2 listopada, a u prawosławnych w pierwszą sobotę listopada, tak zwaną Dzmitryjeuską Sobotę, która w tym roku wypada 7 listopada.

Biełsat sprawdził, jak tradycje ku czci przodków kultywuje się pod Dokszycami niedalego Głębokiego.

“Najlepsze kąski oddawano przodkom”. Dziady na białoruskiej Wileńszczyźnie

 

Zmicier Łupacz pj/belsat.eu

Zdjęcia: lj/belsat.eu

Wiadomości