Prezydent RP wzywa ONZ do reakcji w sprawie Białorusi

Prezydent Andrzej Duda zaapelował w liście do członków Rady Praw Człowieka ONZ, aby ta zażądała od władz Białorusi m.in. zaprzestania przemocy wobec demonstrantów oraz wypuszczenia więźniów politycznych.

– Dziś uwaga całej społeczności międzynarodowej powinna zostać zwrócona na pogarszającą się sytuację wokół praw człowieka i eskalację represji wobec demonstrantów kontestujących ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich w Republice Białorusi – pisze w liście polski prezydent.

Polski prezydent przekonuje, że zobowiązania państw należących do Rady Praw Człowieka sprawiają, że „nie mogą pozostać obojętne na pogarszającą się sytuację w Białorusi” i wzywa je do podjęcia działań.

Premier Morawiecki apeluje o unijny szczyt w sprawie Białorusi

Zdaniem Prezydenta RP ta reakcja powinna „obejmować wezwanie białoruskich władz do powstrzymania się od używania siły wobec pokojowych demonstrantów i wypuszczenie wszystkich przetrzymywanych w aresztach za korzystanie ze swoich podstawowych swobód demokratycznych”. Prezydent proponuje też wezwanie do natychmiastowego wypuszczenia więźniów politycznych oraz pełnego dostępu do informacji.

Prezydent Duda zaznacza, że priorytetem polskiego członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ jest wzmacnianie praw jednostki. Powołuje się przy tym na doświadczenia Solidarności. Podkreśla iż Polska wierzy, że różnice polityczne mogą i powinny być rozwiązywane poprzez wejście w konstruktywny dialog i otwartą debatę, w której wolność, jako podstawowe polityczne prawo, nigdy nie może być naruszana”.

Polski prezydent twierdzi, że jeśli społeczność międzynarodowa nie będzie obojętna, może odegrać ważną rolę w „pomocy białoruskim władzom i społeczeństwu obywatelskiemu w ustanowieniu dialogu – kluczowego warunku dla wypracowania kompromisu i zagwarantowania szacunku dla swobód obywatelskich”.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości