Prezydent Kazachstanu zatwierdził zniesienie kary śmierci

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomat Tokajew podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zmierzającego do zniesienia kary śmierci. Poinformowało o tym biuro prasowe głowy państwa.

Protokół zniesienia kary śmierci podpisał we wrześniu ubiegłego roku Stały Przedstawiciel Kazachstanu przy ONZ. Później dokument został zatwierdzony przez obie izby parlamentu.

Prezydent Kazachstanu ogłosił decyzję o przystąpieniu do protokołu na 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według niego Kazachstan jest zaangażowany w realizację podstawowego prawa do życia i godności ludzkiej.

Kazachstan: od rosyjskiego protektoratu do autorytarnej niepodległości

Sąd Konstytucyjny Kazachstanu stwierdził, że państwo zachowa prawo do stosowania kary śmierci w stosunku do osób, które dopuściły się szczególnie ciężkich zbrodni o charakterze wojskowym.

Moratorium na wykonywanie kary śmierci w Kazachstanie zostało wprowadzone w 2003 r. przez pierwszego prezydenta tego kraju, Nursułtana Nazarbajewa. Jego dekret zawiesił wykonywanie egzekucji, ale sądom nie zakazano wydawania wyroków kary głównej. Jako alternatywę wprowadzono dożywocie.

Ostatni wyrok śmierci zapadł w 2016 roku na Rusłana Kulekbajewa, który został uznany za winnego zabójstwa dziesięciu osób w Ałmaty. Skazany trafił do więzienia. Od 1990 roku, do czasu wprowadzenia moratorium w Kazachstanie, wykonano w kraju 536 wyroków śmierci.

Ostatnim krajem na terenie b. ZSRR, gdzie wykonywana jest kara śmierci, jest Białoruś. W Rosji wprowadzono moratorium na jej wykonywanie.

jb/ belsat.eu

Wiadomości