Prawie tysiąc Białorusinów ze sfery kultury apeluje o powtórzenie wyborów prezydenckich

List z takim apelem podpisali, między innymi: muzycy, malarze, aktorzy, pisarze, a także poeci, architekci oraz działacze kultury.

Potępiają w nim użycie siły wobec pokojowych demonstrantów i żądają powstrzymania “bezprawia i tyranii”. Zwracają uwagę, że represje dosięgły ich strefy.

– Nas nie tylko zwalniają, nasze nazwiska znajdują się na czarnych listach, na nas naciskają bezpośrednio, zastraszają i wsadzają do więzień – napisano.

Autorzy listu zwracają też uwagę, że działalność niektórych placówek została całkowicie zawieszona, czy ograniczona ponieważ główni wykonawcy są w aresztach. Dotyczy to na przykład Narodowego Teatru im. Janki Kupały, czy Grodzieńskiego Dramatycznego Teatru Obwodowego.

MKOl może zająć się prześladowaniami sportowców na Białorusi

Jedynym wyjście z obecnej sytuacji jest przeprowadzenie wyborów prezydenckich zgodnie z międzynarodowymi standardami. Artyści żądają też zaprzestania represji, zlikwidowania “czarnych list”, przywrócenia do pracy zwolnionych, a także ukarania odpowiedzialnych za tortury i użycie siły wobec pokojowych demonstrantów.

W przypadku jakichkolwiek nacisków na sygnatariuszy listu, będą oni działać solidarnie. W skrajnym wypadku, nie będą reprezentować Białorusi na międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych, czy też odmówią ich organizacji. Dotyczy to też imprez o charakterze krajowym.

Do godziny 12.00 czasu warszawskiego pod listem podpisało się 840 osób.

Neobolszewizm i polityka „czarnego terroru”

pp/belsat.eu wg Nawiny

Wiadomości