Powstańcy styczniowi mieli rozpalić rewolucję w Rosji. INTERMARIUM


Powstanie w 1863 roku miało objąć nie tylko tereny odebrane Rzeczypospolitej, ale całe terytorium Imperium Rosyjskiego. Jego centrum mógł zostać Kazań.

Idea porwania narodów imperium przeciwko caratowi istniała od czasów powstania styczniowego. Jej zwolennikami byli Szymon Konarski i Michał Wołowicz.

Na początku lat 60. XIX wieku organizacje podziemne działały nie tylko w Warszawie, Wilnie. Centrum rodzącego się buntu była stolica imperium – Petersburg. To tam spotkali się późniejsi przywódcy powstania w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim Wincenty Konstanty Kalinowski, Zygmunt Sierakowski i Jarosław Dąbrowski.

Kalinowski. Król Litwy WYWIAD

Rewolucyjne komórki działały też w Moskwie i Kazaniu – stolicy Tatarstanu. To właśnie w ostatnim z miast wybuch powstania 1863 roku miał być wyjątkowo silny.

W talk-show „Intermarium” mówi o tym Wasil Hierasimczyk, grodzieński historyk, badacz powstania styczniowego na ziemiach Białorusi.

Główne pytanie programu Pawła Mażejki brzmiało: „Jakim było powstanie?”. Odpowiadali na nie także Oleg Łotyszonak, białoruski historyk z Białegostoku, i Tamara Bairasauskaite z Instytutu Historii Litwy.

Cały program zobaczysz po białorusku tutaj:

ia,pj/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze