„Posadźcie tuje”. Łukaszenka po raz pierwszy w Kuropatach

Prezydent Białorusi odwiedził las, w którym NKWD rozstrzelało i pogrzebało do 250 tysięcy osób. Skontrolował trwające tam od początku kwietnia “prace porządkowe”, które część białoruskiego społeczeństwa uważa za profanację.