Porwany Pawło Hryb wzywa do zamknięcia granic Ukrainy z Białorusią

Młody Ukrainiec został zwabiony na Białoruś i uprowadzony stamtąd przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji. Teraz apeluje do prezydenta, rządu i parlamentu Ukrainy.