Polscy adwokaci zaniepokojeni sytuacją prawników na Białorusi


Hanna Bachcina, fot. TUT.by

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest zaniepokojona działaniami Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości Republiki Białorusi skierowanymi przeciwko adwokatom z Izb Adwokackich w Mińsku i Mohylewie, którzy walczą o prawa człowieka.

W liście sygnowanym przez adw. Justynę Metelską, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy NRA, Komisja apeluje o zaprzestanie ingerowania przez władze publiczne Białorusi w działalność prawników, zapewnienie im niezależności oraz o zaprzestanie wywierania na nich nacisków.

Reakcję Komisji wywołały działania Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości Republiki Białorusi, która przeprowadzając weryfikację zdolności do wykonywania zawodu adwokata, arbitralnie pozbawiła prawa do wykonywania zawodu m.in. adwokat Hannę Bachcinę, a kilkunastu adwokatów warunkowo dopuściła do wykonywania zawodu. Szczególny sprzeciw Komisji Praw Człowieka przy NRA budzi fragment uzasadnienia decyzji dotyczącej pozbawienia adwokat Hanny Bachciny licencji adwokackiej ze względu na „brak profesjonalnych umiejętności”, choć jako prawnik posiada ona prawie 40-letnie doświadczenie zawodowe.

Komisja Praw Człowieka przy NRA wskazuje, że represje dotykają obrońców praw człowieka, którzy od wielu lat zaangażowani są w obronę działaczy opozycji. Represje dotyczące adwokatów miały już miejsce w przeszłości, kiedy dotknęły m.in. adwokata Pawla Sapiełkę, odznaczonego w 2012 roku Nagrodą Praw Człowieka przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe Human Rights Award).

jb belsat.eu za adwokatura.pl

Zobacz też
Komentarze