Polacy z Dzierżyńska wspomnieli św. Jana Pawła II online

Członkowie Związku Polaków na Białorusi z Dzierżyńska obchodzili w niedzielę setną rocznicę urodzin papieża Polaka.

Niedzielne obchody zorganizowała Weronika Klimowicz kierująca Oddziałem ZPB w Dzierżyńsku. Poinformowała o nich na Twitterze Andżelika Borys – prezes Zarządu Głównego ZPB.

Miasto nazywało się pierwotnie Kojdanów, wchodziło w skład dóbr Radziwiłłów i było centrum protestantyzmu w Wielkim Księstwie Litewskim. W 1932 roku zmieniono mu nazwę na Dzierżyńsk – na cześć kierującego bolszewicką CzeKa Feliksa Dzierżyńskiego.

W tym samym roku miasto stało się stolicą autonomicznego Polskiego Rejonu Narodowego im. Feliksa Dzierżyńskiego – Dzierżyńszczyzny. W 1937 roku władze radzieckie zlikwidowały Polrajon, a jego mieszkańcy padli ofiarą “operacji polskiej” NKWD – wielu z nich zostało zesłanych na wschód ZSRR lub zamordowanych przez NKWD.

https://belsat.eu/pl/news/lepiej-zabic-za-duzo-niz-za-malo-80-lat-temu-ruszyla-operacja-polska-nkwd-wywiad/

pj/belsat.eu

Wiadomości