Polacy uczcili w Wilnie rocznicę wybuchu powstania styczniowego

W 157. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wieniec w centralnej kaplicy wileńskiego Cmentarza Rossa złożyła też ambasador RP Urszula Doroszewska. Przed kilkoma miesiącami spoczęły tam szczątki 20 powstańców.

Kwiaty złożyli i zapalili znicze wileńscy przewodnicy, przedstawiciele polskich klubów rekonstruktorskich, polska młodzież szkolna i akademicka z Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.

Mówiąc o znaczeniu powstania dla narodów polskiego, litewskiego i białoruskiego oraz przypominając, że wśród spoczywających w kaplicy są przywódcy zrywu niepodległościowego Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski.

Powstańcy styczniowi mieli rozpalić rewolucję w Rosji. INTERMARIUM

Doroszewska wyraziła nadzieję, że „to miejsce stanie się natchnieniem do organizowania wycieczek śladami powstańców styczniowych”. Na Wileńszczyźnie i na całej Litwie jest też wiele innych miejsc związanych z powstaniem.

Zdaniem ambasador Urszuli Doroszewskiej, uroczystości pogrzebowe powstańców, które się odbyły w listopadzie, „przyczynią się do odnowienia pamięci o powstaniu styczniowym” na Litwie.

W czasie prowadzonych prac związanych z zabezpieczeniem Góry Zamkowej w Wilnie przed trzema laty zostały odkryte miejsca pochówków 20 powstańców styczniowych straconych na placu Łukiskim. 22 listopada szczątki powstańców spoczęły w centralnej kaplicy na Rossie.

Biełsat transmitował ostatnią drogę bohaterów na żywo. Nasi fotoreporterzy uwiecznili też wydarzenia towarzyszące uroczystościom.

Ostatnia droga powstańców styczniowych

W rocznicę wybuchu powstania styczniowego zobaczmy raz jeszcze, jak wyglądało pożegnanie jego bohaterów

Opublikowany przez Biełsat po polsku Środa, 22 stycznia 2020

pj/belsat.eu wg PAP

Zobacz też