Pokój w Donbasie: małe kroki i pozorowane ustępstwa

Na Ukrainie trwa awantura o wycofanie wojsk z linii frontu w Donbasie. A to dopiero wstępny warunek do rozpoczęcia długiego i trudnego procesu pokojowego.