Podano skład Rady Koordynacyjnej. To ona zapewni transfer władzy na Białorusi?

Swiatłana Cichanouskaja podczas kampanii wyborczej. Zdj. Alisa Hanczar / Belsat.eu

Swiatłana Cichanouskaja zapowiedziała jej powołanie zaledwie trzy dni temu. Już we wtorek Rada ma się zebrać na pierwszym posiedzeniu.

Na ogłoszonej dziś wieczorem liście znajdują się 33 nazwiska. To przedstawiciele opozycyjnych partii politycznych i organizacji pozarządowych, a także biznesmeni, ekonomiści, politolodzy, ludzie kultury i artyści. W Radzie znaleźli się m.in.: laureatka nagrody Nobla Swiatłana Aleksijewicz, szef Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” Aleś Bialacki, dziennikarka Swiatłana Kalinkina, reżyser-dokumentalista Jury Chaszczawacki, grafik i designer Uładzimir Cesler.

Cichanouską reprezentuje w Radzie jej współpracowniczka i działaczka Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Wolha Kawalkowa oraz prawnik Maksim Znak. To im główna oponentka Alaksandra Łukaszenki poleciła, aby przyjmowali wnioski o nominację na członków Rady od organizacji i stowarzyszeń obywatelskich.

Mówiąc o 33 opublikowanych nazwiskach, Kawalkowa zastrzega się, że to nie ostateczna lista.

– To nie znaczy, że pozostałe wnioski zostały odrzucone. Wciąż trwa proces formowania podstawowego składu Rady, a oprócz tego powstaną platformy dla pracy składu poszerzonego oraz grup roboczych i eksperckich – oznajmiła.

Przebywająca obecnie na Litwie Cichanouskaja zapowiedziała powołanie Rady w swoim apelu ogłoszonym 14 sierpnia.

Cichanouskaja zakłada Radę Koordynacyjną i wzywa: „Organizujcie pokojowe zgromadzenia!”

– Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kraju i potrzebę podjęcia pilnych działań w celu przywrócenia rządów prawa na Białorusi, ja, Swiatłana Cichanouskaja, inicjuję utworzenie Rady Koordynacyjnej, która zapewni przekazanie władzy – napisała wówczas.

Zapewniła, że w skład organu będą wchodzić przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, „szanowani i znani Białorusini, specjaliści w swojej dziedzinie”.

Cichanouskaja: „Jestem gotowa zostać narodowym liderem”

cez/belsat.eu

Wiadomości