Pod Mińskiem ma zostać zbudowany reaktor jądrowy


Doświadczalny reaktor jądrowy może zacząć działać „w połowie przyszłego dziesięciolecia”. Miałby zostać umieszczony w Instytucie Badań Energetycznych i Jądrowych „Sosny” – 7 km od Mińska.

Poinformował o tym portal informacyjny tzw. Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Projekt ma być zrealizowany we współpracy Narodowej Akademii Nauk Białorusi (NAN) i rosyjskiej korporacji Rosatom. Reaktor stałby się częścią Ośrodka Badań Jądrowych.

– Podpisano już odpowiednie memorandum o zamierzeniach pomiędzy rządami Rosji i Białorusi. Jeżeli więc wszystko będzie szło jak należy, to w połowie przyszłego dziesięciolecia w republice będą już trzy reaktory, z których dwa będą wspierać jej gospodarkę, a jeden – naukę – podkreśla portal ZBiR.

Dwa pierwsze to reaktory, które mają działać w budowanej w Ostrowcu pierwszej białoruskiej elektrowni atomowej. O trzecim – doświadczalnym informowano już wcześniej:

– W ciągu ostatnich lat NAN niejednokrotnie zwracała się do zainteresowanych ministerstw i resortów z pytaniem o celowości budowy i możliwych kierunkach wykorzystania reaktora badawczego. Uzyskano pozytywne odpowiedzi, które pozwoliły sporządzić wstępną listę tych kierunków – oznajmił w ubiegłym roku dyrektor instytutu „Sosny” Andrej Kuzmin.

Reaktor można wykorzystywać w doświadczaniach fizycznych, materiałoznawstwie radioaktywnym oraz w celach edukacyjnych, np. w doskonaleniu kwalifikacji kadr naukowych.

ІІ, belsat.eu

Zobacz też
Komentarze