Pięćset lat temu wydrukowano pierwszą książkę po białorusku


6 sierpnia 1517 Franciszek Skaryna wydał w języku starobiałoruskim swój “Psałtyr”.

Ten renesansowy humanista przetłumaczył biblijną księgę na język starobiałoruski i wydał ją w Pradze. W ten sposób został pierwszym drukarzem wydającym w języku wschodniosłowiańskim i jednym z pierwszych europejskich drukarzy w ogóle.

“Psałterz” jest pierwszą księgą “Biblii Skarynowskiej”, która zawiera 23 księgi Starego Testamentu. Dzieło mieści się na 2400 stronach opatrzonych wspólnym tytułem “Biblia ruska, wyłożona przez doktora Franciszka Skarynę ze sławnego miasta Połocka, Bogu na sławę i ludziom pospolitym dla dobrej nauki”.

Zobacz też:

Każdą z ksiąg drukarz rozpoczynał od własnej przedmowy z różnymi informacjami z zakresu historii, geografii, kultury oraz krótkiego streszczenia tekstu.

Uważa się, że Skaryna urodził się w Połocku w 1490 roku i zmarł w Pradze w roku 1551. Jest znany głównie jako pierwszy drukarz białoruski i wschodniosłowiański, ale był także filozofem, pisarzem, działaczem społecznym, przedsiębiorcą, tłumaczem, dyplomatą, naukowcem i lekarzem. Wykształcenie zdobywał w Akademii Krakowskiej i uniwersytecie w Padwie, a także podczas podróży po Europie Zachodniej. Do dziedzictwa humanisty przyznają się wszystkie trzy narody Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zobaczcie także:

NM, belsat.eu

Zobacz też
Komentarze