Pięciu Tatarów krymskich skazano w Rosji na długie wyroki

Sąd wojskowy Okręgu Północnokaukaskiego w Rostowie nad Donem skazał ich na od 12 do 17 lat kolonii karnej surowego reżimu. Zostali oskarżeni o działalność terrorystyczną w ramach panislamistycznej Partii Wyzwolenia.