Parlament Europejski za ułatwieniami w wydawaniu wiz Białorusinom

PE poparł w środę w głosowaniu dwie umowy z Białorusią. Jedna przewiduje uproszczony tryb wydawania wiz krótkoterminowych, a druga – readmisji.

Umowa o tańszych wizach krótkoterminowych, które będą wydawane szybciej, została przyjęta 634 głosami za przy 48 przeciw i czterech wstrzymujących się. Zgodnie z nią ogólna opłata wizowa (zarówno dla Białorusinów i obywateli UE podróżujących do drugiego kraju na okres do 90 dni w ciągu 180 dni) zostanie teraz obniżona do 35 euro. Niektóre kategorie podróżnych będą w ogóle zwolnione z opłat. Terminy rozpatrywania wniosków przez konsulaty zostaną skrócone do 10 dni kalendarzowych – z możliwością przedłużenia do maksymalnie 30 dni.

Niektórzy białoruscy podróżni, tacy jak dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, będą mogli otrzymać wizy wielokrotnego wjazdu, które będą ważne przez dłuższy okres, i będą musieli przedstawić mniejszą liczbę dokumentów uzupełniających, aby uzasadnić cel swojej podróży.

Obywatele UE mogą już wjechać na Białoruś bez wizy na okres do 30 dni, pod warunkiem, że przekroczą granicę na międzynarodowym lotnisku w Mińsku. W przypadku dłuższych okresów, do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie, nowa umowa będzie stosowana na zasadzie wzajemności.

Białorusini zapłacą mniej za wizę szengeńską. Dziś podpisano umowę

Umowę o readmisji posłowie zatwierdzili stosunkiem głosów 560 do 117, przy 13 wstrzymujących się. Na jej mocy Białoruś zobowiązuje się do przyjęcia swoich obywateli, którzy nie spełniają obowiązujących warunków wjazdu lub pobytu na terytorium państw członkowskich UE lub przestali je spełniać.

Dotyczy to również osób, które mają dokument pobytowy lub ważną wizę wydaną przez Białoruś, oraz osób, które nielegalnie wjechały na terytorium UE bezpośrednio po pobycie na terytorium Białorusi lub po tranzycie przez to terytorium.

Obie umowy zostały podpisane w styczniu, po ponad pięciu latach negocjacji. Rada Europejska i Białoruś będą teraz musiały formalnie zakończyć proces ratyfikacji. Obie umowy wejdą w życie w tym samym czasie, pierwszego dnia drugiego miesiąca po ich zatwierdzeniu. Nie będą obowiązywać w przypadku Danii i Irlandii.

Łukaszenka podpisał porozumienie wizowe z Unią Europejską

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości