Opozycja: Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy to zagrożenie dla kraju

VI Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy odbędzie się 11-12 lutego w Mińsku. Według wstępnych zapowiedzi, głównym tematem miała być zmiana konstytucji Białorusi. Alaksandr Łukaszenka liczy, że tak zażegna kryzys polityczny.

Były dyplomata, a obecnie członek prezydium Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka powiedział, że ewentualna zmiana ustawy zasadniczej oznacza wzmocnienie władzy urzędników i deputowanych. Dotąd nie jest znany program Zjazdu.

– Z ust propagandystów i przedstawicieli władz słychać ładne słowa o „ludowych przedstawicielach” i ich ideach, ale kto z Białorusinów dawał pełnomocnictwa tym przedstawicielom? – podkreślił.

Paweł Łatuszka zwrócił uwagę, że zgodnie z konstytucją i ustawą o „republikańskich i lokalnych zebraniach” uczestnicy Zjazdu powinni być wybierani, a nie wskazywani przez urzędników.

– Zjazd jest formowany na podstawie rozkazów „z góry” tylko w jednym celu – stworzyć nowy organ konstytucyjny, który zastąpi głos narodu – dodał.

Litewska politolog: Wilno i Warszawa stały się ośrodkami działalności białoruskiej opozycji

Dla przykładu: Białoruski Republikański Sojusz Młodzieży (BRSM) poinformował, że wybrał już 140 swoich uczestników Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego BRSM Dzmitryj Waraniuk poinformował, że wśród nich niemal 16% stanowią studenci, ponad 9% to członkowie młodzieżowych parlamentów, a reszta, czyli 75%, to młodzi kierownicy przedsiębiorstw, robotnicy, wojskowi, milicjanci, nauczyciele i lekarze.

– Długo omawialiśmy każdą kandydaturę i wybraliśmy najbardziej godne osoby, które reprezentują różne sfery, a niektórzy otrzymali państwowe nagrody – podkreślił.

EUObserver: Łukaszenka miał przeznaczyć 1,5 mln dolarów na zabójstwa polityczne

Alaksandr Łukaszenka zapewnia, że Zjazd nie będzie miał szerokich pełnomocnictw i nie ma zamiaru stawać na jego czele, aby utrzymać swoją władzę.

– Ten, kto się boi, że Łukaszenka pozostanie u władzy, powinien się modlić żebym został jakimś to tam przewodniczącym Zjazdu – powiedział.

Jego zdaniem, odpowiednie pełnomocnictwa mają pozostać w rękach prezydenta, premiera i deputowanych. Jeszcze w grudniu Alaksandr Łukaszenka mówił, że to właśnie Zjazd ma zmieniać konstytucję, chciał mu także oddać część pełnomocnictw prezydenta oraz zapisać jego funkcjonowanie w ustawie zasadniczej.

Niemal ośmiuset Białorusinów uciekło na Litwę przed reżimem Łukaszenki

Ogólnobiałoruskie Zjazdy Ludowe odbywają się regularnie, co 5 lat i z reguły poświęcone są planom na kolejną pięciolatkę. Tym razem weźmie w nim udział 2,7 tys. osób, o dwieście więcej niż w 2016 roku. Po raz pierwszy zjazd odbył się także z inicjatywy Alaksandra Łukaszenki w 1996 roku. Tuż przed referendum konstytucyjnym, które zwiększało pełnomocnictwa prezydenta.

50 dni w areszcie: dziennikarki Biełsatu czekają na proces

pp/belsat.eu wg Naviny, Biełta, DW

Wiadomości