Niemal ośmiuset Białorusinów uciekło na Litwę przed reżimem Łukaszenki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy poinformowało, że 779 obywateli Białorusi otrzymało zezwolenie na wjazd „ze względów humanitarnych”. 355 z nich już przybyło, 76 osób wystąpiło o azyl.

Minister Agne Bilotaite powiedziała, że niemal codziennie podpisywane są zezwolenia na wjazd na Litwę obywateli Białorusi, co świadczy o tym, że jest to dla nich kraj bezpieczny.

Białoruś podnosi podatki w specjalnych strefach ekonomicznych. Uderzy to w sektor IT

Po sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi i po fali represji w tym kraju wobec protestujących przeciwko sfałszowaniu wyników Litwa uruchomiła tzw. korytarz humanitarny. Osobom, które ucierpiały bądź są prześladowane, uprościła formalności wjazdu do kraju.

Białorusini chcący przybyć na Litwę muszą zwrócić się do litewskiej ambasady w Mińsku z wnioskiem o wydanie wizy Schengen. Umożliwia ona wjazd na terytorium strefy Schengen i pobyt przez okres wskazany w wizie, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

Na początku grudnia litewski rząd zezwolił też na wydawanie bezpłatnych wiz krajowych dla Białorusinów prześladowanych przez reżim.

Litewska politolog: Wilno i Warszawa stały się ośrodkami działalności białoruskiej opozycji

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości