Niemal 250 zatrzymanych w czasie niedzielnych demonstracji

„Marsz wyzwolenia” w Mińsku, zdj.: ТК / belsat.eu

Na liście publikowanej przez Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna jest 245 nazwisk, głównie z Mińska. Przy niektórych z nich zaznaczono „zwolniona/y”.

Tradycyjnie w niedzielę w stolicy i innych białoruskich miastach odbywały się demonstracje sprzeciwu wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki. Władze nie wydają zezwoleń na tego rodzaju manifestacje. Protestujący maszerowali kolumnami w różnych częściach stolicy. Agencja Intefax-Zapad oszacowała liczbę uczestników na ponad 100 tysięcy.

„Marsz wyzwolenia” w Mińsku, hasło: „Władza dla podwórek”, zdj.: ТК / belsat.eu

Przez cały dzień dochodziło do zatrzymań. Milicja zatrzymywała osoby z biało-czerwono-białymi flagami, używanymi przez opozycję i inną symboliką opozycyjną. W rejonie obelisku Mińsk – Miasto Bohater, gdzie zgromadziło się kilka tysięcy ludzi, milicja użyła armatek wodnych. Stołeczna milicja potwierdziła ich zastosowanie uzasadniając to tym, że zgromadzenie odbywało się bez zgody władz. W innym miejscu demonstrujący uszkodzili armatkę wodną wylewając płyn barwiący ze zbiorników.

„Marsz wyzwolenia” w Mińsku, zdj.: ТК / belsat.eu

Uczestnicy pochodu w Mińsku żądali uwolnienia wszystkich zatrzymanych podczas wcześniejszych demonstracji i przetrzymywanych w areszcie przy ul. Akreścina. Grupa protestujących doszła do murów aresztu i pod bramę, skandując hasła z żądaniami zwolnienia zatrzymanych. Do aresztu podjechały furgonetki milicyjne, rozpoczęły się zatrzymania i zgromadzeni rozbiegli się, ukrywając się w bramach i na klatkach schodowych okolicznych domów.

„Marsz wyzwolenia” w Mińsku, zdj.: ТК / belsat.eu

Pod wieczór uczestnicy demonstracji w stolicy Białorusi rozeszli się, ale milicja zatrzymywała nadal pojedyncze osoby.

„Marsz wyzwolenia” w Mińsku, napis na plakacie: „Naród ze sportowcami”, zdj.: ТК / belsat.eu

Milicja zatrzymywała wczoraj uczestników demonstracji odbywających się także w regionach Białorusi, w dużych miastach: Brześciu, Grodnie, Witebsku i Mohylewie i mniejszych ośrodkach: Bobrujsku i Żodzinie. W Homlu zatrzymana została dziennikarka portalu Silnyje Nowosti Nadzieja Pużyńska. Wcześniej aresztowanych zostało dwoje redaktorów portalu: Hanna i Dzjanis Jaksztasowie.

Jednocześnie do naszych korespondentów dochodzą coraz liczniejsze sygnały, że władze skazują na kary aresztu osoby zatrzymane lub zidentyfikowane przez milicję jako uczestnicy protestów w dn. 9-12 sierpnia br.

Salihorsk: zatrzymania za wspólne „picie herbaty”

pp/belsat.eu wg Wiasna, PAP

Wiadomości