Niedziela Palmowa: Historia czterech grodzieńskich sióstr-palemkarek

Na Białorusi Niedziela Palmowa nazywana jest niekiedy Niedzielą Wierzbową – bo wierni przynoszą najczęściej do kościoła przystrojone gałązki wierzby.