Niechciany absolwent: uniwersytet w Rostowie nie chce być utożsamiany z seryjnym mordercą


Powstały na bazie Rostowskiego Uniwersytetu Państwowego Południowy Uniwersytet Federalny zwrócił się z prośbą do Google o usunięcie nazwiska Andrieja Czikatiły z listy wybitnych absolwentów uczelni widocznej w wyszukiwarce.

– Zwróciliśmy uwagę pracowników Google, że Czikatiło jest niebezpiecznym przestępcą i zboczeńcem i nie jest, tak jak twierdzą, wybitnym absolwentem – mówią oburzeni przedstawiciele uniwersytetu.

Google wyjaśnia, że chodzi jedynie o problem z tłumaczeniem. Oryginalną frazę „notable alumni” można bowiem tłumaczyć zarówno jako „wybitni”, jak i „znani” absolwenci. Z jakiegoś powodu w rosyjskiej wersji wybrano ten pierwszy wariant.

Natomiast sam Andriej Czikatiło znalazł się na tej liście wcale nieprzypadkowo. Zanim jako najsłynniejszy w ZSRR zboczeniec i seryjny zabójca otrzymał miano „rzeźnika z Rostowa”, rzeczywiście studiował zaocznie na tamtejszym uniwersytecie język i literaturę rosyjską.

Andriej Czikatiło

Absolwent wydziału filologii przyznał się do 56 brutalnych morderstw, był podejrzany co najmniej o 65. Skazano go na karę śmierci i rozstrzelano w 1994 r.

DD, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze